Contact us: info@legacity.eu

Working Papers

Working Paper 1 - Funding loss

De “funding loss” vergoeding beoogt, onder een misleidende bewoording die verkeerdelijk de indruk wekt dat de bank benadeeld zou zijn door de vervroegde terugbetaling van een krediet, om de kredietinstelling een gelijkwaardige opbrengst te garanderen naar aanleiding van een kredietovereenkomst, ongeacht de duur van de kredietverrichting.

2017-06-1-10-28-17_1_WP_FUNDING_LOSS.pdf

.pdf
x
Nous utilisons des cookies de session pour permettre le bon fonctionnement de nos services en ligne. Nous n’utilisons pas d’autres cookies. En savoir plus. Continuer vers le site