Contact us: info@legacity.eu

Geschilvoering

We begeleiden onze cliënten bij hun procedures van welke aard ook (burgerlijk, strafrechtelijk, administratief, arbitrage,enz.). We zorgen voor hun bijstand bij elke stap, van de risicoanalyse...

We begeleiden onze cliënten bij hun procedures van welke aard ook (burgerlijk, strafrechtelijk, administratief, arbitrage,enz.). We zorgen voor hun bijstand bij elke stap, van de risicoanalyse tot de pleidooien, met inbegrip, indien nodig of gewenst, van de onderhandelingen.

We hebben een aanzienlijke expertise ontwikkeld op het gebied van economische criminaliteit, bank- en financiële geschillen, vennootschapsrechtelijke geschillen, sociale, fiscale en vastgoedconflicten, evenals in verband met ondernemingen in moeilijkheden.

Bemiddeling en alternatieve geschillenbeslechting

Wij bevorderen, zover mogelijk en wenselij geacht, de minnelijke schikking van de geschillen waarbij onze cliënten betrokken zijn.

Sommige van onze advocaten zijn zelf ook erkende bemiddelaars...

Wij bevorderen, zover mogelijk en wenselij geacht, de minnelijke schikking van de geschillen waarbij onze cliënten betrokken zijn.

Sommige van onze advocaten zijn zelf ook erkende bemiddelaars en worden in die hoedanigheid regelmatig geraadpleegd.

In voorkomend geval, nemen onze advocaten deel an de implementatie van ad hoc arbitrage oplossingen, zowel als advocaten als als arbiters.

Ondernemingen in moeilijkheden

Wij staan ondernemingen in moeilijkheden bij, door hen te helpen hun schuldeisers tegen te staan, hun passief te reorganiseren en duurzame hersteloplossingen tot stand te brengen.

Wij optreden...

Wij staan ondernemingen in moeilijkheden bij, door hen te helpen hun schuldeisers tegen te staan, hun passief te reorganiseren en duurzame hersteloplossingen tot stand te brengen.

Wij optreden eveneens namens schuldeisers die geconfronteerd worden met een schuldenaar die te kampen heeft met financiële moeilijkheden, en begeleiden hen bij de nodige stappen om hun rechten en belangen zoveel mogelijk te vrijwaren.

Project-structuring en begeleiding

Wij helpen onze klanten bij de definitie, de anticipatie, en de naleving van de wettelijke vereisten die het opzetten en/of uitvoeren van een project met zich meebrengt. Dit omvat met name de...

Wij helpen onze klanten bij de definitie, de anticipatie, en de naleving van de wettelijke vereisten die het opzetten en/of uitvoeren van een project met zich meebrengt. Dit omvat met name de analyse - ook vanuit fiscaal en sociaal oogpunt - van de juridische implicaties van het project, de bepaling van de optimale structurering ervan, en zijn uitvoering.

Wij zorgen ervoor dat de economische, strategische en commerciële parameters van onze klanten in onze analyse worden geïntegreerd.

Onze bijstand omvat het onderzoek naar, alsook de opbouw en de uitvoering van private (private equity, externe financiering, enz.) en publieke financieringsoplossingen, met inbegrip van de toekenning van subsidies.

Begeleiding van de bedrijfsleider

Wij adviseren bedrijfs- en ondernemingsleiders over de verschillende vraagstukken waarmee zij geconfronteerd kunnen worden (risicomanagement, aandeelhoudersrelaties, strategische operaties, beheer...

Wij adviseren bedrijfs- en ondernemingsleiders over de verschillende vraagstukken waarmee zij geconfronteerd kunnen worden (risicomanagement, aandeelhoudersrelaties, strategische operaties, beheer en oplossing van interne conflicten, enz.).

Opleiding en interne audits

Wij bieden onze klanten opleidingen en seminars over actuële onderwerpen of toegeweide thema's, maar ook situatieoefeningen (onderhandeling van contracten, beheer van een sociale inspectie,...

Wij bieden onze klanten opleidingen en seminars over actuële onderwerpen of toegeweide thema's, maar ook situatieoefeningen (onderhandeling van contracten, beheer van een sociale inspectie, enz.).


Wij zorgen voor het opstellen, de nalezing en de bijsturing van de  juridische documenten die door onze cliënten worden gebruikt.

x
Wij gebruiken sessie cookies om onze online diensten goed te laten functioneren. Wij gebruiken geen andere cookies. Lees verder. Ga verder naar website